زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

فالموت فی حیاتکم مقهورین ،
و الحیاة فی موتکم قاهرین
زندگی آن است که بمیرید و پیروز باشید و مردن آن است که زنده‏ باشید و محکوم دیگران.
نهج البلاغه ، خطبه 51

جانوران بسیار گوناگونند. توانایی آنها با سازگاری در محیط های مختلف سبب شده است که این موجودات در سراسر کره زمین در شرایط گوناگون محیطی به شکل های متفاوت زندگی کنند. دانشمندان عقیده دارند که هنوز نیمی از انواع جانوران بر روی کره ی زمین شناخته نشده اند. برای مطالعه گوناگونی جانوران در این فصل از طبقه بندی ساده زیر استفاده می کنیم.

Image result for ‫اسفنج دریایی‬‎
اسفنج ها

اسفنج ها ساده ترین جانورانند این جانوران که اغلب دریازی هستند به صورت کلونی زندگی می کنند  تا کنون حدود 5000 گونه آنها شناخته شده است اسکلت اسفنج ها از آهک، سیلیس و یا نوعی پروتئین سخت تشکیل شده است . و بر این اساس اسفنج ها به سه دسته آهکی، شیشه ای و شاخی طبقه بندی می شوند. بدن یک اسفنج بالغ از سه لایه سلول مختلف تشکیل شده است این جانوران به طریقه جوانه زدن و یا قطعه قطعه شدن زیاد می شوند این جانوران تولید مثل جنسی نیز دارند و با تشکیل تخم زیاد می شوند.


Related image


کیسه تنان: این گروه از جانوران نسبت به اسفنجها پیشرفته ترند. زیرا چندین نوع سلول اختصاصی که کارهایی مانند گوارش حرکت، حس کردن را بر عهده دارند در ساختمان آنها دیده می شود. نام علمی شاخه کیسه تنان کنیدارپا است که از کلمه کنیدوست گرفته شده است. کنیدوست سلولهای زهرآگینی است که بر روی بازوهای اطراف دهان جانور وجود دارد.

کیسه تنان به دو شکل اصلی پولیپ(ثابت) و مدوز(متحرک و شناور) دیده می شوند این جانوران هم به طریقه جنسی(تولید تخم) و هم به طریقه غیر جنسی(جوانه زدن) زیاد می شوند.

کرم ها گروه بزرگی از جانوران را تشکیل می دهند و اقسام بسیار زیادی دارند. برخی زندگی انگلی وبرخی زندگی آزاد دارند. آنها را می توان در محیط های گوناگون، آب های شور، شیرین، خاک و حتی بدن گیاهان و جانوران یافت. کرم ها را بر اساس ساختمان بدن به سه شاخه تقسیم بندی می کنند. کرم ها    3) کرم های حلقوی ) کرم های پهن  2) کرم های لوله ای


کرم های پهن

تا به حال 13 هزار گونه کرم پهن شناخته شده است همه آنها دارای ویژگی های زیر هستند. 1) بدن این جانداران دارای سه لایه جنینی است. 2) تقارن آنها دو جانبی یا دو طرفی است. 3) بدن حفره عمومی ندارد. و فضای بین بافتهای آنها را نوعی بافت پیوندی پر می کند.

کرم های لوله ای

در این کرمها نیز تقارن دو جانبی است حدود 15 هزار نوع آنها شناخته شده است که در محیط های گوناگون به شکل آزاد یا انگلی زندگی می کنند. بدن این جانداران بدون قطعه و لوله مانند است سطح بدن آنان را پوشش یا کوتیکول محکمی می پوشاند و حفره عمومی آنها (سلوم) کاذب است جنس نر و جنس ماده آنها از هم جداست و به طریق جنسی زیاد می شوند.


کرم های حلقوی

کرم های حلقوی یا (آنلیدها) حدود9000 گونه اند. گونه هایی ساکن آب های شیرین و گونه هایی دریازی و برخی در محیط خشکی زندگی می کنند . بدن این جانداران نرم و ماهیچه ای و حلقه حلقه است بدن آنها تقارن دو جانبی ودارای حفره عمومی است. دیواره بدن این جانداران دارای ماهیچه های طولی و حلقوی است که موجب حرکت جاندار می شوند دستگاه عصبی این جانوارن کامل تر شده است و شامل یک طناب عصبی شکل است. این جانوران گردش خون پیوسته دارند و تولید مثل آنها جنسی است.


نرمتنان : حدود 60 هزار گونه از نرم تنان شناخته شده است. از نظر علمی آنان را به 5 رده تقسیم بندی می کنند.
حدود 200 گونه آنها که شناخته شده است دریازی هستند صدف آنها لوله ای شکل است که از هر دو طرف باز است . آمفی نورا اغلب دریازی اند در این جانداران سر تحلیل رفته و فاقد چشم، و بازو هستند و حدود 700 گونه آنها شناخته شده است.


شکم پایان وجود پای بزرگ و مسطح زیر بدن ، عدم تقارن در حالت بلوغ ، داشتن صدف پیچ خورده یک تکه از ویژگی های این گروه است در دهان شکم پایان زبان سوهان مانندی وجود دارد که برای تراشیدن مواد غذایی کاربرد دارد. دو کفه ای ها در این جانوران صدف دو قطعه ای است که با رباط و دندانه به هم اتصال یافته اند. تقارن این جانوران دو جانبی و پاهایی تبر مانند دارند در این جانوران آبشش ها پیشرفتگی بیشتری یافته اند و به اندام های تغذیه کننده تبدیل می شوند.

در این جانوارن پاها در اطراف دهان قرار دارد. دستگاه عصبی این جانوران بسیار توسعه یافته و اسکلت خارجی آنها تحلیل رفته است اما اسکلت داخلی غضروفی دارند. در آب های شور و یا شیرین زندگی می کنند. فضای جبه آنها زیاد است و جاندار می تواند با فشار آب را به بیرون براند و به سرعت حرکت کند. سر پایان

بندپایان دارای اسکلت خارجی و سخت هستند . بدن و اندام های حرکتی آنها بند بند است . به دلیل سازگاری آنان در محیط های مختلف موجب تنوع آن شده است به طوری که حشرات فراوان ترین بی مهره ها هستند تاکنون حدود یک میلیون گونه بندپا شناخته شده است بند پایان به تنهایی از گوناگونی همه جانوران و گیاهان بیشتر اند. شاخه بند پایان بند پایان به دو زیر شاخه کلیسرداران و آرواره داران تقسیم بندی می شوند.

بدن کلیسرداران دارای سر سینه ای بدون بند، شکم بند بند است و به سر سینه 6 جفت زایده متصل است. نخستین جفت کلیسر، دومین جفت پدی پالپ و چهار جفت آخر پایهای حرکتی جانوراند. این جانورا آرواره یا شاخک ندارند. رده عنکبوتیان؛ در این گروه قرار دارند این جانوران معمولاً گوشت خوار و شکارچی اند . چشم های آنها ساده و شش های کتابی دارند. (عنکبوت، کنه، عقرب، رتیل) کلیسرداران

آرواره داران بدن این جانوران دارای سرسینه و شکم یا سر ، سینه و شکم و یا سر و تنه است. در سر یک یا دو جفت شاخک، یک جفت آرواره(ماندیبول) وجود دارد. سخت پوستان ، صدپایان، هزارپایان و حشرات در این زیر شاخه قرار دارند.


این جانوران هم در خشکی و هم در آب قابل مشاهده اند. بدن شامل سر، سینه و شکم است . معمولاً دارای سه جفت پا و دو جفت بال هستند که به سینه متصل است. چشم ها ساده و مرکب است. علت اینکه سازگاری مناسبی دارند این است که از غذاهای متنوع استفاده می کنند و سرعت زیاد تولید مثل دارند. (مگس، سنجاقک، ملخ) حشرات

تعداد انواع آنها نسبت به سایر بند پایان کمتر است این جانوران علف خوار یا مردار خوارند حدود 10 هزار گونه آنها شناخته شده اند (هزار پای گوشت خوار، هزار پای علف خوار) هزار پایان


سخت پوستان این جانوران هم در خشکی و هم در آب های شیرین و شور دیده می شوند معمولاً چشم مرکب دارند و از طریق آبشش تنفس می کنند (خرچنگ پهن ، خر خاکی)

این جانوران در آب های گرم زندگی می کنند و شباهتی به سایر گروه های جانوری ندارند در درون بدن آنها دستگاه گردش آب وجود دارد که وظیفه انتقال مواد و یا دفع مواد و حتی حرکت جاندار را بر عهده دارد. شاخه خارپوستان

بدن این جانداران دارای سر ، تنه و دم است. دارای اسکلت داخلی و مغز درون جمجمه قرار دارد دستگاه گردش خون بسته دارند و خون دارای گلبول های سفید و هموگلوبین در گلبول های قرمز است.


مهره داران


رده ماهی ها

ماهی ها از لحاظ شکل و رنگ و اندازه و نوع غذا و نوع رفتارها، با یکدیگر متفاوتند.

ماهی بدون آرواره این ماهی ها که دهان گرد هم نامیده می شوند ساکن آبهای شیرین یا دریاها هستند اسکلت آنها غضروفی است دهان بادکش مانند دارند باله های زوج ندارند و قلب آنها دو حفره ای است . ماهی غضروفی حدود 200 گونه این نوع ماهی ها شناخته شده است. کوسه ماهی ، ماهی خاویار، اره ماهی و سفره ماهی در این رده قرار دارند. در پوست آنها دندانه مشاهده می شود و قلب دو حفره ای دارند. ماهی استخوانی حدود 25 هزار گونه آنها شناخته شده است. در پوست آنها پولک های جلویی(فلس) وجود دارد و دارای شانه شنا هستند.


رده دوزیستان

دوزیستان جانورانی هستند که هم در آب و هم در خشکی ساکنند. حدود 3000 گونه ی آنها شناخته شده است. پوست بدن آنها بدون پولک و تنفس از طریق، آبشش، شش، پوست و حفره دهانی صورت می گیرد. قلب آنها سه حفره ای است. سمندرها، وزغ ها، قورباقه ها در آب تخم گذاری می کنند و مراحل اولیه رشد نوزاد آنها در آب طی می شود.

رده خزندگان

لاک پشتها، سوسمارها، مارها و تمساح ها خزندگانی هستند که ساکن خشکی و یا بطور ثانویه در آب زندگی می کنند. این جانوران در پوست پولک های بشره ای دارند و باشش تنفس می کنند، قلب آنها چهار حفره ای است. تخم گذار و تخم آنها دارای پوسته است دایناسورها قدیمی ترین خزندگان هستند که حدود 65 میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده اند.

رده پرندگان
پوست آنها دارای پر و منقار آنها شاخی است. در این جانوران دست ها تبدیل به بال شده است . قلب آنها چهار حفره ای است دمای بدن آنها ثابت است(خون گرم) حدود 10 هزار گونه آنها شناخته شده است. پرها که سبک و مقاومند هم بدن را گرم نگه می دارند و هم به پرواز آنها کمک می کند. پرندگان از لحاظ شکل بدن ، پاها، منقار ... فرق های زیادی با هم دارند.

رده پستانداران

پستانداران در همه جای زمین زندگی میکنند . ویژگی های مشترک آنها عبارتنداز: 1) پوست آنها مو دارد. 2) قلب چهار حفره ای دارند. 3) گلبول های قرمز خون هسته ندارند. 4) حفره عمومی توسط دیافراگم به دو بخش تقسیم شده است 5) دما بدن ثابت دارند. 6) لقاح داخلی دارند و مراحل رشد جنین در درون رحم صورت می گیرد و نوزاد از غدد پستانی شیر می خورد. حدود 5000 گونه پستاندار شناخته شده است. قدرت یادگیری پستانداران نسبت به سایر مهره داران زیاد تر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۳

نوروبلاستوما شایع ترین نوع سرطان در میان نوزادان و کودکان زیر ۵ سال است و در پسران بیشتر از دختران دیده شده است.

👈 نوروبلاستوما (Neuroblastoma) بیماری نادری است که در آن تومور توپُری توسط سلول های عصبی خاصی به نام نوروبلاست تشکیل می شود. در حالت طبیعی، این سلول های نابالغ رشد می کنند و تبدیل به سلول های عصبی طبیعی می شوند. ولی در نوروبلاستوما این سلول ها تبدیل به سلول های سرطانی می شوند.

▫نوروبلاستوما معمولاً در بافت غدد فوق کلیوی یعنی غدد مثلثی شکلی که بالای کلیه ها قرار دارند ایجاد می شود. این غدد هورمون های مهمی ترشح می کند که در تنظیم ضربان قلب، فشار خون و کارکردهای مهم دیگر نقش دارد. نوروبلاستوما مانند سرطان های دیگر می تواند به سایر بخش های بدن مانند گره های لنفاوی، پوست، کبد و استخوان ها منتقل شود. (متاستاز شود)

▫نوروبلاستوما اغلب زمانی مشخص می شود که والدین یا پزشک حس می کند که در بخشی از بدن کودک یک توده یا برآمدگی وجود دارد و اغلب اوقات این توده در شکم کودک است، هرچند که گاهی در گردن، سینه و جاهای دیگر بدن هم دیده می شود.
▫در موارد نادر، نوروبلاستوما قبل از تولد نوزاد، از طریق سونوگرافی تشخیص داده می شود.

✳ درمان های عادی نوروبلاستوما شامل جراحی برای برداشتن تومور، پرتو درمانی و شیمی درمانی می شوند. اگر تومور به بخش های دیگر بدن پخش نشده باشد، معمولاً جراحی برای برداشتن تومور و درمان کافی است.

▫درمان های دیگر : مانند درمان با رتینوئید، واکسن تومور و ایمونوتراپی با استفاده آنتی بادی های تک تاگی (مواد خاصی که برای جستجوی سلول های سرطانی به بدن تزریق می شوند و به آنها می چسبند)، پیوند مغز استخوان و پیوند سلول های بنیادی خون محیطی.

😞 «اثرات بیماری» پس از درمان: نظیر تأخیر در رشد و از دست رفتن کارکرد بعضی از اندام ها، ریسک بالاتر برای ابتلا به سرطان های دیگر، ابتلا به سندروم اپسوکلونوس-میوکلونوس (opsoclonus-myoclonus syndrome/در این سندروم دستگاه ایمنی بدن به بافت عصبی سالم حمله می کند.)، ناتوانی یادگیری، تأخیر در رشد حرکتی و عضلانی، مشکلات زبانی و مشکلات رفتاری مواردی است که ممکن است برخی کودکان را درگیر نماید.


📚منابع : ۱- مجله اینترنتی برترین ها ۲- ویکی پدیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۲۲:۵۴

در میان اقیانوسهای جهان یکی از غنی ترین فرم های تنوع زیستی را در ساختارهای زنده ای می یابیم که مرجان نام دارند. آبسنگهای مرجانی که به ظاهر شبیه صخره هایی بی جان می باشند، درواقع جوامع زنده ای هستند که تنوع بالای موجودات ساکن آنها را در کمتر اکوسیستمی می توان شاهد بود.

مرجان ها جانورانی گیاهی شکل و استوانه ای از رده کیسه تنان هستند و اغلب دسته جمعی زندگی می کنند. در بالای استوانه ، سر آن ها قرار دارد و در پایین، صفحه ای پهن وجود دارد که به آن صفحه پایی می گویند. سلول های صفحه پایی موادی آهکی ترشح می کنند تا مرجان بر روی تخته سنگ ثابت نگه داشته شود. با ترشح این مواد، به تدریج پایه ای آهکی برای مرجان به وجود می آید. تجمع مرجان ها و ترشحات آهکی آنها، در طول دوران مختلف زمین شناسی در پیدایش جزیره کیش نقش داشته است. جزایر مرجانی و جنگل های استوایی دارای بالاترین تنوع زیستی در اکوسیستم های جهان هستند.

این آبزیان حساس بویژه در مناطق گرمسیری جهان نقش بسیار مهمی را در پایداری و تداوم حیات اقیانوسها ایفا میکنند. همچنین آبسنگهای مرجانی نقش مهمی را در پایداری و پابرجائی جوامع محلی دارند. دربیش از 80 کشور درحال توسعه جهان جوامع محلی بی شماری ازنظر تامین مواد غذائی و کسب درآمد اقتصادی وابسته به آبسنگهای مرجانی می باشند.

مرجان ها دو دسته‌اند: مرجان های نرم و مرجان های سخت.

مرجان های نرم: از اجزایی به نام پولیپ تشکیل شده‌اند. پولیـپ ها در درون خود مایعی ژله مانند دارند. دهان مرجان ها از اجزایی به نام تانتاکول تشکیل شده‌است که به وسیله آن پلانکتون ها را به دام می‌اندازد.

مرجانها به دو طریق تقسیم سلولی و حرکت لاروها تولید مثل می‌کنند، سیستم دفاعی و تهاجمی هم دارند. مرجانها تا جایی که مواد غذایی دارند رشد می‌کنند، سپس رشد آنان متوقف گردیده و اجازه رشد به گونه‌های دیگری می‌دهند که فرصتهای غذایی مناسب تری دارند.

عوامل از بین برنده مرجان ها

به طور کلی مرجانها به نوسانات شرایط محیطی و به‌خصوص شوری، شفافیت آب، اکسیژن محلول و درجه‌ی حرارت بسیار حساس بوده و لذا دامنه‌ی تحمل کمی نسبت به شرایط محیطی دارند و به همین دلیل افزایش آلودگی‌های مختلف در محیط‌های دریایی، این اکوسیستم را سریعا دچار نابودی می‌کند.

رده آنتوزوآ

آنتوزوآ ، پلیپهای دریایی به شکل گل هستند و به اندازه‌های کوچک یا بزرگ یافت می‌شوند. بافت و تریکب آنها نسبتا محکم است و به علت وضع مری و دیواره‌های داخلی آن به تقارن دو شعاعی ، تمایل دارند. همگی به شکل پولیپ هستند که معمولا بر روی تخته سنگها ثابت می‌باشند و هیچ نوع تغییر محل نمی‌دهند. گاهی جدا و منفرد زندگی می‌کنند ولی غالبا کلنی‌های بزرگ درست می‌کنند. این جانوران در آبهای گرم سطحی فراوان هستند ولی بعضی در آنها در دریاهای قطبی ساکن هستند و گونه‌های مختلف از خطوط جزر و مد تا اعماق 5300 متری یافت می‌شوند.

معمولا سلولهای جنسی نر و ماده در بدن افراد مختلف بوجود می‌آیند و در عده‌ای عمل لقاح در حفره گوارش ماده صورت می‌گیرد و مراحل اولیه نمو در این حفره‌ها ، آغاز میشود. از حفره مزبور لاروی به نام پلانو خارج می‌شود و رویان از این به بعد به حالت مجتمع به سر می‌برند، شروع به جوانه ‌زدن می‌کند . بنابرین در اثر جوانه زدن به وجود می‌آید و افراد کلنی بوسیله لوله باریکی به هم مربوط می‌شوند، این رده شامل شقایق دریایی ، مرجان و ... است.

خصوصیت مرجانها

مرجانها ، سازندگان اصلی تشکیلات یا جزیره‌های کوچک دریایی و توده‌های سختی بوجود می‌آورند که قادر به مقاومت در برابر امواج کوبنده دریاها هستند. بسیاری از جانوران در میان مرجانها به سر می‌برند و در سلولهای بعضی از مرجانهای سطحی آب ، جلبکهای قهوه‌ای وجود دارد. اجزای مرجان عبارت از یک پلیپ شقایق مانند کوچکی است که دارای شاخکهای کوتاه و عضلات مختصر است و فاقد صفحه پایی می‌باشد و در یک جام سنگی ، زندگی می‌کند و تیغه‌های شعاعی جانور در کف آن قرار دارد.

تولید مثل این پولیپها به صورت کلنیهای متراکم ، مرجانهای آهکی و تشکیلات مرجانی تولید می‌کنند. این جانوران به آبهای تا 20 درجه سانتیگراد یا گرمتر احتیاج دارند و از سطح تا اعماق 37 متر ، میان 28 درجه شمالی و 28 درجه جنوبی به سر می‌برند. در اطراف فلوریدا و هند غربی و دریای مرجان هاوایی و فلیپین تا استرالیا و آفریقای شرقی فراوان هستند. تعدادی از مرجانهای سنگی مانند فونژیا (fungia) و ... منفرد هستند و بعضی از اینها تا اعماق 7650 متری یافت می‌شوند.

از تشکیلات مرجانی اشکال زیر بوجود می‌آید

  • رشته‌های ساحلی که از ساحل تا مسافتی به طرف دریا کشیده می‌شود.
  • رشته‌هایی که بوسیله آبگیرها یا مردابهای با وسعت و عمق معین از ساحل مجزا می‌شوند.
  • آتول یا جزیره‌های دایره‌ای که دو آبگیر یا مردابی را فرا می‌گیرند.

اگرچه بیشتر مردم مرجان ها و شــقایق های دریایی را با گیاه اشــتباه می گیرند، ولی آنها در حقیقت گروهی ازحیوانات ساده و قدیمی به نام ( Cenidarial ) هســتند. عــروس های دریایی هم چنین از این گروه به حساب می آیند. این حیوانات به وسیله بدن متقارن که معمولا با چنگال های نیش دار همراه هســتند و با دهان مرکزی، مشخص می شــوند. ساختار مرجان دریایی از  صدهــا و یا هزاران نــوع از این گونه های حیوانی کوچک که مانند یک کلنی با همدیگر رشد می کنند، تشکیل می شود .

این پلیپ های مرجانی نازک سازنده صخره های مرجانی هستند. این اسکلت های نازک کلسیمی سالیان سال روی هم جمع شده اند تا بزرگترین ساختارهای زنده در جهان را تشکیل دهند. اکثــر آنها به صورت کلنی و متصل به هم زندگی می کنند. ولی تعــداد اندکی از آنها مثل عروس های دریایی، زندگی آزاد دارند. بیش تر این حیوانات از ســلول های گزنده و نیش دار که به آنها نماتوسیست گفته می شود برای صید طعمه استفاده می کنند .

تعداد اندکی از آنها به خصوص عروس دریایی، قادرند که گزش های دردناکی را روی بدن انسان بوجود آورند. شقایق های دریایی به خاطر داشتن ارتباط هم زیستی با اعضای خانواده دلقک ماهیان معروف هستند، این نوع خاصی از زندگی است که هردوحیوان با همدیگر کار می کنند تا این که از یک دیگر ســود ببرند. شقایق دریایی وظیفه تامین امنیت دلقک ماهی را دارد و دلقک ماهی غذا را برای شــقایق دریایی فراهم می کند. در ذیل فهرســتی از بعضی از اعضای معروف Cenidaria ذکر شده است .

مرجان آناناسی ( Montastrea cavernosa ) :

مرجان آناناســی یکی از گونه هایی اســت کــه پولیپ هــای کوچک آن یــک الگوی صفحه ای، شــانه زنبوری دارنــد. کلنی آن مانند یک ساختار گنبدی شکل است. پولیپ ها معمولا ســبز یا قهوه ای رنگ هستند، اما گاهی به صورت قرمز رنگ یا نارنجی هم یافت می شــوند. آنها شبانه به وســیله دراز کردن شاخک های حســاس ظریف و نیمه شفاف تغذیه می کنند .

مرجان-آناناسی

مرجان های شاخ گوزنی ( Oxycirrhites typus ) :

مرجان های شــاخ گوزنی گونه های سخت مرجانی هستند که ساختار شاخه ای شبیه به شاخ گوزن را تشکیل می دهند. کلنی ها معمولا قهوه ای طلایــی با نوک های رنگ پریده هســتند اما می توانند به صورت آبی و صورتی، بنفش، نارنجی، سبز و زرد هم دیده شــوند. این مرجان ها بومــی نواحی جزایر کارائیب هستند .

مرجان-های-شاخ-گوزنی

مرجان های مغزی شکل ( Diploria strigosa ) :

تنــوع گونه ای مختلفــی از مرجان های مغزی شکل در سراسر دنیا یافت می شوند. همگی اسم خود را از لبه های مغزی شکل که روی ســطح آن قرار دارند، می گیرند. مرجان مغزی صاف، ســاختارهای بزرگ گنبدی شــکل تا حدود 1/2 متر تشکیل می دهند. گونه های رایج در جزایر کارائیب از فلوریــدا تا جزایر پاناما ( در هند غربی ) وجود دارند .

مرجان های مغزی شکل

مرجان های مشعلی شکل( Caulastrea furcata ) :

مرجان های مشعلی شکل گونه های رنگی زیبایی با ظاهر شــیرینی مانند هستند. پولیپ هــای آنها قهوه ای بــا رگه های زرد هســتند. درون آنها سبز نئونی است. این مرجــان ها اغلب به صورت کوچک و خوشه های محکم و سفت یافت می شوند. به صورت شب نما هستند و شاخک های ظریف خود را شبانه جهت دریافت غذا دراز می کنند .

مرجان های مشعلی شکل

مرجان های ستاره ای شکل ( Galaxea fascicularis ) :

مرجــان های ســتاره ای شــکل یکی از گونه های مرجانی سخت هستند که یک اسکلت ســخت کلسیمی شبیه به سنگ را تشــکیل می دهند. ریشه های کوچک و بیضی شکلی از هسته مرکزی زرد مایل به قهوه ای آن بالا زده اســت که هر کدام شامل پولیپ ستاره ای شکل سفید رنگ نازک اســت. مرجان ســتاره ای شکل در سراسر جزایر کارائیب و هندوستان غربی یافت می شــوند و معمولا تا ارتفاع حدود 30 سانتی متر، رشد می کنند .

مرجان های ستاره ای شکل

مرجان های جامی شکل ( Turbinaria reniformis ) :

مرجان های جامی شــکل، گونه مرجانی سخت هستند که در شکل های متنوعی رشد می کنند. اسکلت سخت مرجانی به وسیله برآمدگی های ناهمواری احاطه شده است. پولیپ های ظریف شبیه گل زمان تغذیه آن نمایان می شوند. این مرجان ها در رنــگ هــای مختلــف زرد، بنفــش، خاکستری، سبز و قهوه ای یافت می شوند .

مرجان های جامی شکل

مرجان های آفتابی شکل ( Tubastrea aurea ) :

ایــن مرجان های زیبا نارنجی و زرد رنگ ســخت، جاهای تاریک را می پســندند. آنها در دهانه آســتر شکاف ها و غارهای زیر دریایی یافت می شوند. این مرجان ها پولیپ های نارنجی روشن، با پایه سنگی و کاملا زرد رنگ یافت می شوند و بومی صخره های نواحی اقیانوس آرام در چین و هندستان هستند .

مرجان های آفتابی شکل

مرجان های جوشان ( Plerogyra sinuosa ) :

مرجان های جوشــان گونه هــای نادر و اندک یاب هستند که ویزیکول های پولیپ گرد حبــاب دار دارند کــه در طول روز پهناور هستند. حباب های جوشان آن جهت جمع آوری نور که برای رشــد آن نیاز اســت، پهن می شــوند. در هنگام شب شاخک های حســاس برای تغذیه گسترده می شوند. مرجان های جوشــان یا حبــاب دار در نواحی اقیانــوس آرام در چیــن، هند و استرالیا یافت می شوند .

مرجان های جوشان

مرجان های انگشتی گرزی ( Porites porites ) :

مرجان انگشــتی گرزی گونــه بومی در سراسر صخره های مرجانی جزایر کارائیب و خلیــج مکزیــک هســتند. پولیپ ها، شــاخک های حساس شبیه به گل دارند که در خوشه های ضخیم رشد می کنند. کلنی ها شاخه های بلندی را تشکیل می دهنــد که در انتها حجیم شــده اند. این شاخه ها معمولا تا 30 سانتی متر هم دراز می شوند .

مرجان های انگشتی گرزی

مرجان های گل کوزه ای ( Goniopora lobata ) :

این مرجان یکــی از گونه های زیبای مرجانی است که یک شکل گنبدی سخت دارند که از صدها شاخه حساس شبیه گل نشأت می گیرد. این شاخک های حساس در جریــان های آب مــوج می زنند و به علت وجود جلبــک Zooxanthellae  به رنگ سبز دیده می شوند. آن ها در تمامی  نواحی  اقیانوس هند و آرام به صورت بومی یافت می شوند .

مرجان های گل کوزه ای

شقایق های شلاقی ( Muricea muricata ) :

شقاایق دریایی شلاقی،  گونه ای است که در اشکال خوشه های انگشتی بلند یا شکل های شلاق مانند رشد می کنند. آنها معمولا رنگ پریده اند و یا اینکه زرد رنگ هستند و در صخره های مرجانی استوایی کارائیب، هندوستان غربی یافت می شوند. شلاق ها با هزاران پولیپ مرجانی شبیه با شقایق ظریف پوشیده شــده اند که مواد مغذی را از دریا فیلتر می کنند .

شقایق های شلاقی

شقایق  بادبزن دریایی ( Gorgonia flabellum ) :

شقایق های بادبزنی بیش تر شبیه گونه های شلاقی هستند. تفاوت اصلی این است که بادبزن دریایی روی سطح بیش تری ظاهر می شوند در حالی که انشعابات در هم پیچیده ای دارند که ظاهری شبیه به بادبزن دارند. در نواحی کارائیب و در رنگ های قرمز تا زرد و بنفش یافت می شوند .

شقایق  بادبزن دریایی

شقایق های گل کلمی قرمز ( Dendronephthya rubeola ) :

شــقایق های گل کلمی قرمــز رنگ نرم شــاید یکی از زیباترین ها باشند. در نواحی اقیانــوس آرام چین و هندوســتان یافت می شوند. این مرجان ها می توانند در تعداد بســیار زیــاد در تمام  صخره های ســنگی یافت شوند. ساختار شــفاف و گل کلمی شکل آن در رنگ های قرمز تا نارنجی تیره دیده می شوند. گونه های شب نما در طول شب تغذیه می کننــد و در طول روز به صورت یک توپ پنهان می شوند .

شقایق های گل کلمی قرمز

شقایق های کفش پادری ( Zoanthus pulchellus ) :

این شقایق در حقیقت یک پولیپ مرجانی نرم کوچکی شــبیه شــقایق است که به صورت کلنی های بزرگ رشد می کند. هر پولیپ 0/6 سانتی متر اندازه دارد. اما کلنی ها می توانند تا چندین فوت مربع برسند. آنها می توانند اغلب صخره ها را بپوشانند.اســکلت های شــقایق های مرده صخره های مرجانی هندوســتان غربی و پاناما را  در بر گرفته اند .

 

شقایق های کفش پادری

شقایق  نوک چماقی ( Corynactis californica ) :

این شقایق ها اســم شان را از شکل گرد شده شفاف انتهای شاخ هایشان گرفته اند.این ها شفاف و کوچک در اندازه های 2/5 سانتی متری هستند و در رنگ های قرمز تا صورتی، نارنجی، بنفش و قهوه ای هم یافت می شوند. معمولا در نزدیک سواحل صخره ای سواحل اقیانوس آرام از شمال کالیفرنیا  تا پنسیلوانیا دیده می شوند .

 

شقایق  نوک چماقی

شقایق فرش مانند ( Stoichactis gigas ) :

شــقایق فرش مانند یکــی از بزرگ ترین گونه های شقایق اســت. بعضی از گونه ها به 97 ســانتی متر می رسند. شاخک های حســی کوتاه این شــقایق ها باعث گزش های تند در پوست انسان هایی که بدون محافظ هستند می شوند. آن ها از گزش بــرای مهار کردن طعمه های خود استفاده می کنند .

شقایق فرش مانند

شقایق های با زمینه بنفش ( Heteractis magnifica ) :

یکی از بزرگ ترین گونه های شــقایق اســت که می توانند منزل گاه دلقک ماهیان باشــند. این شقایق ها در سراسر اقیانوس هند یافت می شوند و در نواحی اقیانوس آرام در هند و چین هم دیده می شوند. پایه و زمینه بنفش رنگ روشن این شقایق ها به وســیله شاخک های بزرگ ســبز رنگ نمایان می شود. رنگ سبز به وسیله جلبک هم زیست ( Zooxanthella ) تولید می شود .

شقایق های با زمینه بنفش

شقایق سبز ( Anthopleura xanthogrammica ) :

این شقایق سبز روشــن زیبا تا اندازه 30 ســانتی متری رشــد می کند. رنگ آن از سبز تا خاکســتری یا سبز خاکستری متفاوت اســت و به وسیله شاخک های حساس جای گرفته در دور دهان مرکزی آن که به صورت کوتاه و ضخیم هســتند مشخص می شود. این شــقایق در روی صخــره ها و اســتخرهای جــزر و مدی خطوط ساحلی اقیانوس آرام از آلاسکا تا پاناما یافت می شوند .

شقایق سبز

 

دکتر مسعود صیدگر، دکتر اسد عباسپور انبی/مرکز تحقیقات آرتمیای کشور،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

منبع : ماهنامه نسخه حیوانات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۱۶:۳۶

آکنه معمولا در سنین ۱۰ تا ۱۳ سال بروز می کند و در افراد با پوست چرب امکان شدت گرفتن آن بیشتر است. آکنه در نوجوانان معمولا ۵ تا ۱۰ سال طول می کشد و به طور معمول در سن ۲۰ سالگی از بین می رود.

آکنه در هر دو جنس دختر و پسر رخ می دهد اما پسر ها استعداد بیشتری برای ابتلا به انواع شدیدتر آن را دارند.

در سنین بالاتر از ۳۰ سالگی زنان، نسبت به مردان احتمال بیشتری برای ابتلا به آکنه های خفیف دارند. بروز آکنه بر روی صورت، شایع تر است. اما ممکن است آکنه بر روی گردن، قفسه سینه، پشت، شانه ها و بازو ها نیز  ایجاد شود.

Related image✅ علت بروز آکنه هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وراثت و تغییرات هورمونی نقش مهمی در بروز آن دارند.

🔹استرس می تواند آکنه را تشدید کند اما نمی تواند به صورت یک عامل، موجب بروز آکنه شود.

🔹تغییرات هورمونی: در دوران بلوغ، پسرها و دخترها هر دو مقدار زیادی هورمون آندروژن تولید می کنند. آندروژن هورمون جنسی مردانه ایست که شامل تستوسترون می شود. تستوسترون موجب تولید چربی بیشتری در پوست می شود.

🔹باکتری ها: چربی های اضافه پوست، روزنه های فولیکول های مو را مسدود می کنند (به خصوص فولکول موهای گردن، قفسه سینه و پشت) باکتری ها در این فولیکول های مسدود شده رشد می کنند.

باکتری پروپیونی باکتریوم آکنس ( Propionibacterium acnes ) به صورت طبیعی در فولیکول های سالم مو وجود دارند. اگر تعداد زیادی از آنها در فولیکول های مسدود شده جمع شده باشند، ممکن است آنزیمی ترشح کنند که موجب تجزیه چربی پوست و ایجاد التهاب شوند. این حالت باعث بروز جوش های سرسیاه و یا سرسفید می شود که در سطح پوست ایجاد شده و به اسم «کومدون (Comedones)» شناخته می شوند.

گاهی این مسدود شدگی باعث می شود که دیواره فولیکول ها به علت فشار این تجمع چربی بترکد. در این حالت چربی های پوست به داخل بافت های اطراف نفوذ کرده و پوستول (pustule) و یا پاپول (papule) را به وجود می آورند که به آنها آکنه های التهابی گفته می شود. پوستول های بزرگتر و حساس به لمس را «نُدول» می خوانند.

🔹برخی از دارو های ضد بارداری تزریقی و دستگاه های ضد بارداری داخل رحمی (IUD) نیز ممکن است موجب بروز آکنه شوند.

🔹استروئیدهایی که بدن سازان و سایر ورزشکاران مصرف می کنند نیز ممکن است منجر به بروز آکنه های شدید شوند.

🌐 نگاه مدیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۹:۱۱

Image result for ‫سوءتغذیه کودکان یمنی‬‎


✅ سوء تغذیه یک اصطلاح کلی و به معنیِ دریافت ناکافی یا بیش‌ازاندازه‌ی مواد غذایی است و می‌تواند ناشی از پایین بودن کالری یا پروتئین دریافتی برای رشد و سلامت سلول‌ها یا ناتوانی بدن برای استفاده از غذای مصرفی باشد. از سوی دیگر، دریافت کالری زیاد و نیز دریافت نامتعادل برخی مواد مغذی می‌تواند باعث اختلالات تغذیه‌ای شود.

🔹براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، سوء تغذیه مهم‌ترین عامل تهدیدکننده‌ی سلامت عمومی در جهان است.

😞 تولد نوزادان کم‌وزن و محدودیت‌ رشد داخل رحمی، سالیانه موجب مرگ ۲٫۲ میلیون نفر در جهان می‌شود. کمبود ویتامین A و روی، عامل ۱ میلیون مرگ در سال است. سازمان جهانی بهداشت در ادامه اعلام کرده است سوء تغذیه در دوران کودکی، بر سلامتی و موفقیت تحصیلی فرد در بزرگسالی تأثیر می‌گذارد. افرادی که در کودکی دچار سوء تغذیه بوده‌اند، بیشتر احتمال دارد که نوزادان‌شان کوچک‌تر از اندازه‌ی طبیعی باشند.

🔹سوء تغذیه می‌تواند موجب تشدید برخی بیماری‌ها مانند سرخک، سینه‌پهلو و اسهال شود.

👈 رشد فکری و رفتاری در کودکانی که به‌شدت در معرض سوء تغذیه قرار دارند، آهسته‌تر است. این امر می‌تواند موجب معلولیت‌های ذهنی کودک شود. سوء تغذیه ایجاد شده در دوران کودکی ممکن است حتی در صورت درمان نیز عوارض دائمی ذهنی و گوارشی بر جای بگذارد. معمولا بزرگسالانی که سوء تغذیه‌شان در بزرگسالی آغاز شده است، پس از درمان به‌طور کامل بهبود می‌یابند.

😣 بیماری های دیگری که از سوءتغذیه ناشی می شود عبارتند از : ماراسموس Marasmus (ناشی از کمبود شدید پروتئین و کالری در کودکان)، کواشیورکور Kwashiorkor (از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از کمبود پروتئین در جهان)، کم خونی، گواتر، هیپوناترمی (ناشی از کمبود سدیم در خون و رژیم غذایی)، هیپوکالمی‎ (ناشی از کمبود پتاسیم در رژیم غذایی)


منابع

🌐chetor.com/77897
🌐rasekhoon.net/article/show/1302775

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۰۰:۲۶

🔵 باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک چگونه پدید می آیند؟

پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها)

آنتی بیوتیک ها مواد شیمیایی هستند که از قارچ های میکروسکوپی و باکتری ها گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلول های یوکاریوت ها یا پروکاریوت ها جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند.

👈 بیشتر آنتی بیوتیک ها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آن ها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

✅ آنتی بیوتیک ها روی واکنش های بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آن ها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آن ها بیشتر روی سلول هایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتری ها و سلول های مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند و همچنین سلول های سرطانی در مقابل آنتی بیوتیک ها حساسیت بیشتری دارند.

✅ انواع آنتی بیوتیک ها و چگونگی تأثیر آن ها

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA :

آنتی بیوتیک هایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از: میتومایسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آن ها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام اکتینومایسین D درغلظت های زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را
بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز RNA :

اکتینومایسین آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز RNA پیک جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهش های بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. اکتینومایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک ریفامپسین با آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.

آنتی بیوتیک های مهارکننده پروتئین سازی :
- موثر در پروکاریوت ها :  یورین تری کربوکسیلیک اسید در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، آنیزومایسین و کلرامفنیکل و تتراسایکلین در مرحله طویل شدن و تتراسایکلین و استرپتومایسین در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.
- موثر در یوکاریوت ها : پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوت ها جلوگیری می‌کنند.

😞 مقاومت بر علیه آنتی بیوتیک ها :

در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتری از سایر میکروب های میزبان را داراست و در مدت کوتاهی تعداد آن ها افزایش می‌یابد و درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی به دست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.


🌐 دانشنامه رشد/همراه با اندکی تغییر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۶
Image result for ‫نوار مغزی‬‎


الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز آزمایشی است که برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز استفاده می‌شود. سلول‌های مغز از طریق تکانه‌های الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

نوار مغز یا الکتروآنسفالوگرام را می‌توان به منظور تشخیص مشکلات احتمالی مرتبط با فعالیت الکتریکی مغز استفاده کرد. این آزمایش الگوهای امواج مغزی را دنبال کرده و ثبت می‌کند.

دیسک‌های فلزی مسطح و کوچکی به نام الکترود با سیم‌هایی به پوست سر متصل می‌شوند. الکترودها تکانه‌های الکتریکی مغز را تحلیل کرده و سیگنال‌ها را به کامپیوتر ارسال می‌کند که در آن نتایج ثبت می‌گردند.

این نتایج به پزشکان این امکان را می‌دهند تا به سرعت وجود الگوهای غیر طبیعی را بررسی کنند. هرگونه اختلال ممکن است نشانه‌ی تشنج یا سایر بیماری‌های مغز و اعصاب باشد.

🔹اندازه‌گیری‌های ارائه شده توسط نوار مغز به منظور تایید یا رد شرایط مختلف از جمله موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- اختلالات تشنج (مانند صرع) درکودکان یا بزرگسالان
- ضربه به سر
- آنسفالیت (التهاب مغز)
- تومور مغزی‌
- آنسفالوپاتی (بیماری که موجب اختلال در عملکرد مغز می‌شود)
- مشکلات حافظه
- اختلالات خواب
- سکته مغزی
- زوال عقل یا دمانس
- آبسه مغزی
- اختلالات دژنراتیو (آلزایمر یا پارکینسون)
- سردرد
- فلج مغزی

👈 در صورتی که شخصی در کما باشد، ممکن است نوار مغز جهت تعیین میزان فعالیت مغز وی انجام شود. این آزمایش را همچنین می‌توان برای نظارت بر فعالیت در حین جراحی مغز مورد استفاده قرار داد.


🌐http://salamat-m.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۷ ، ۲۳:۳۲

آپوپتوز (Apoptosis) گونه ای مرگ سلول است که طی فرایند مرگ برنامه‌ریزی‌ شدهٔ سلول به وقوع می پیوندد. این فرایند در جانداران پُرسلولی انجام می شود.

👈 مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلول‌ در پی سازوکارهای درون‌سلولی و به ‌ویژه قطعه‌قطعه شدن سلول رخ می‌دهد. مجموع این وقایع را خزان سلولی یا مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلول (programmed cell death) می‌گویند.

آپوپتوز روندی فیزیولوژیک و زیستی برای نمو فعّال و طبیعی و همچنین حفظ هموستازی می‌باشد. در مواردی که زنده ماندن یک سلول، موجودیت موجود زنده را به خطر بیندازد، سلول با مرگ برنامه‌ریزی شده، خودکشی می‌کند. زمانی که سلول تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی یا حتی درونی همانند پرتوهای یونیزه کننده، داروهای سیتوتوکسیک (در درمان سرطان‌ها) هایپرترمیا، هورمون‌های گلوکو کوررتیکوئیدی و ... قرار می‌گیرد مواد درون آن از جمله DNA، دست خوش تغییراتی می‌شوند که در صورت ادامهٔ حیات آن منجر به ناهنجاری‌هایی شدیدی از جمله سرطانی شدن سلول می‌شوند.

🔹عوامل دیگری نظیر برخی باکتری‌های بیماری زای داخل سلولی مانند سالمونلا، شیگلا، لیستریا، لژیونلا و … نیز در هنگام عفونت‌زایی خود با تغییر، در برخی مسیرهای متابولیکی و زیست‌شیمیایی داخل سلولی می‌توانند، در هدایت سلول به سمت این نوع خاص از مرگ مؤثر باشند.

🔹مرگ برنامه‌ریزی شدهٔ سلولی، از طریق مسیرهای مختلفی، برانگیخته می‌شود، برخی از این مسیرها در اثر اتّصال لیگاندهایی به گیرنده‌های سطح سلول، و برخی دیگر از این مسیرها در اثر فقدان برخی فاکتورهای رشد، راه اندازی می‌شوند.

👈 آسیب‌های شدید به مادّهٔ ژنتیکی سلول نیز، می‌تواند مسیرهای مختلفی، که منجر به آپوپتوز می‌شوند، را راه اندازی کند. آپوپتوز یک روند فیزیولوژیک مرگ سلول است که در اثر فعال شدن آنزیم های گروه کاسپاز رخ می دهد. نسبت درون سلولی پروتئین های مشوق اپوپتوز مانند (BAX یا Bak) به پروتئین های ضد آپوپتوز مانند ( BCL_2) تعیین کننده حساسیت سلول نسبت به آپوپتوز می باشد.


🌐 سایت زیست آموزان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۷ ، ۲۳:۲۹

✅ همان طور که می دانید هر نوع رنای ناقل یا tRNA فقط به یک نوع آمینو اسید متصل می شود. مثلاً رنای حامل پادرمزه متیونین فقط می تواند به متیونین متصل شود. در این اتصال، آمینواسید از طریق گروه کربوکسیل خود به ریبوآدنین (باز آدنین) انتهای مولکول رنای ناقل متصل می شود.

👈 آنزیمی که این اتصال را برقرار می کند، آمینواسیل - tRNA سنتتاز نام دارد. این آنزیم نقش مهمی در صحت ترجمه به عهده دارد. اگر آنزیم اشتباه کند و آمینواسید را به رنای ناقلی که مربوط به آن نیست متصل کند، آنگاه ترجمه اشتباه خواهد شد. مثلاً اگر آنزیم، آمینواسید سِرین را به رنای ناقلی که پادرَمزه (آنتی کدون) متیونین دارد متصل کند، آنگاه رَمزه ( کدون) متیونین به سرین ترجمه خواهد شد.

بنابراین آنزیم آمینواسیل-tRNA  سنتتاز بسیار با دقت و اختصاصی عمل می کند. به این ترتیب که برای هر آمینواسید، یک آنزیم آمینواسیل-tRNA  سنتتاز ویژه وجود دارد.

❓حال این که آنزیم چگونه می تواند رنای ناقل صحیح را شناسایی کند؟ پرسشی است که هنوز پاسخ آن مشخص نیست.
😉 ان شاءالله شما محققان جوان در پی پاسخ آن برآیید.


📚مبانی ژنتیک مولکولی/سید علی آل محمد، منیژه رحمانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۳

این بافت از لحاظ ریخت شناسی تفاوتی با سایر انواع بافت‌ پوششی ندارد و یک غده، در مناطق مختلف خود، دارای یکی از انواع بافت‌های پوششی است. اما از آنجا که اولاً همۀ غدد ترشحی از بافت پوششی ساخته شده‌اند و چون همۀ آنها وجه مشترک فیزیولوژیکِ ترشحی را دارند، با عنوانی متمایز مورد تعریف و توضیح قرار گرفته‌اند.

🔹غده‌ها اغلب دارای دو قسمت؛ یکی واحد ترشحی و دیگری مجرا هستند. اما در غدد بزرگی‌ چون کبد و لوزالمعده، این مجاری به طور مشخص قابل تمایز نیستند اگر چه در این غدد نیز سلولِ ترشحی، ترشحات خود را به یک مجرا می‌ریزد و از این طریق راه خود را به خارج از بدن می‌یابد.


بافت پوششی


- بافت پوششی(اپی تلیوم) غده ای را می توان بر اساس بخش مجرا، تعداد سلول، شکل بخش ترشحی، نحوه ترشح تقسیم بندی کرد.

- سلول های جامی شکل دستگاه گوارش از نوع غدد تک سلولی می باشند.

🔹اپی تلیوم غده ای بر اساس نحوه ترشح به سه دسته پاره ریز (مِروکرین)، آپوکرین و تمام ریز (هلوکرین) تقسیم بندی می شوند.

- در روش «پاره ریز» تنها مقداری از ترشحات خارج می شوند مثل پانکراس.
- در آپوکرین فرآورده ترشحی به همراه قسمت رأسی سیتوپلاسم خارج می شود مثل غدد عرق نواحی زیر بغل.
- در روش «تمام ریز» فرآورده های ترشحی با تمام سلول بیرون ریخته می شوند مانند غده سباسه (غدد چربی پوست) ، بیضه و تخمدان.

📚منابع : تبیان و سایت بافت شناسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۶