زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

فالموت فی حیاتکم مقهورین ،
و الحیاة فی موتکم قاهرین
زندگی آن است که بمیرید و پیروز باشید و مردن آن است که زنده‏ باشید و محکوم دیگران.
نهج البلاغه ، خطبه 51

سلام بازدید کننده ی عزیز :

مرحوم هاتف اصفهانی چه زیبا سروده است:

شمع جویی و آفتاب، بلند

روز بس روشن و تو در شب تار

گر زظلمات خود رهی بینی


همه عالم در مشارق الانوارانشاءالله ما نیز چشم حقیقت بین خود را باز نموده و آثار حکمت الهی را در سراسر عالم مشاهده کنیم و بر ایمان خویش بیفزاییم.

از حضورتان، متشکرم. با نظرات خویش مهرتان را افزون کنید.

دبیر زیست شناسی شهرستان گرمسار - نجفی