زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

فالموت فی حیاتکم مقهورین ،
و الحیاة فی موتکم قاهرین
زندگی آن است که بمیرید و پیروز باشید و مردن آن است که زنده‏ باشید و محکوم دیگران.
نهج البلاغه ، خطبه 51

۱۱ مطلب با موضوع «ژنتیک» ثبت شده است

✅ همان طور که می دانید هر نوع رنای ناقل یا tRNA فقط به یک نوع آمینو اسید متصل می شود. مثلاً رنای حامل پادرمزه متیونین فقط می تواند به متیونین متصل شود. در این اتصال، آمینواسید از طریق گروه کربوکسیل خود به ریبوآدنین (باز آدنین) انتهای مولکول رنای ناقل متصل می شود.

👈 آنزیمی که این اتصال را برقرار می کند، آمینواسیل - tRNA سنتتاز نام دارد. این آنزیم نقش مهمی در صحت ترجمه به عهده دارد. اگر آنزیم اشتباه کند و آمینواسید را به رنای ناقلی که مربوط به آن نیست متصل کند، آنگاه ترجمه اشتباه خواهد شد. مثلاً اگر آنزیم، آمینواسید سِرین را به رنای ناقلی که پادرَمزه (آنتی کدون) متیونین دارد متصل کند، آنگاه رَمزه ( کدون) متیونین به سرین ترجمه خواهد شد.

بنابراین آنزیم آمینواسیل-tRNA  سنتتاز بسیار با دقت و اختصاصی عمل می کند. به این ترتیب که برای هر آمینواسید، یک آنزیم آمینواسیل-tRNA  سنتتاز ویژه وجود دارد.

❓حال این که آنزیم چگونه می تواند رنای ناقل صحیح را شناسایی کند؟ پرسشی است که هنوز پاسخ آن مشخص نیست.
😉 ان شاءالله شما محققان جوان در پی پاسخ آن برآیید.


📚مبانی ژنتیک مولکولی/سید علی آل محمد، منیژه رحمانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۳

ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﭘﺮﻭﻛﺎﺭﻳﻮتی ﺩﺍﺭﺍی ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮنی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ DNA ﻣﺘﺼﻞ می ﺷﻮﻧﺪ.
 
🔹ﺳﺎل ها ﺗﺼﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ DNA ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻼﻑ DNA ﻳﻮﻛﺎﺭﻳﻮﺕ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺷـﺒﻪ ﻛﺮﻭﻣـﺎﺗﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭلی ﺍﺧﻴﺮﺍً ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭمی ﻣﺘﺮﺍکمی ﺍﺯ DNA «کُلی ﺑﺎﺳﻴﻞ» ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﺭﺍیشی ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ می ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮنی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤـﻮﺩ.

🔹ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ DNA ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮنی ﻓﻮﻕ ﺍﺗﺼﺎﻝ می ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻭﺟـﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎیی ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﻪبندی ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﻋﻤﻞ DNA ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻣﻨـﺪ.

ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﻜـﻮلی یکی ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ (ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦII) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﺒﻠﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ۹۵۰۰ ﺩﺍﻟﺘﻮﻥ می ﺑﺎﺷﺪ.
ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻳﻤﺮﻫﺎیی ﺣﺎﻭی ﺑﺎﺯﻭﻫﺎی ﺁﺭﮊﻳﻨﻴﻦ به وﺟﻮﺩ می ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓـﺴﻔﺎت های ﻳـﻚ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﻜﻠﺖ DNA ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻳﻤﺮﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ DNA ﭘﺮﻭﻛﺎﺭﻳﻮتی ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻣﺎﺭپیچی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ DNA ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭجی ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

📚 المپیاد رشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۴


Image result for ‫کریسپر‬‎


CRISPR/ Cas9
تکنولوژی منحصر به فردی است که این امکان را ایجاد می کند تا بتوان با حذف، اضافه کردن یا جایگزین کردن، بخشی از ژنوم را ویرایش نمود. این روش در حال حاضر روشی ساده، دقیق و تطبیق پذیر برای دست ورزی ژنتیک می باشد.


تکنولوژی کریسپر


توانایی ویرایش دقیق و هدفمند هر نقطه ای از ژنوم موجودات برای سال های طولانی آرزوی دانشمندان بوده است.
🔸با کشف سیستم CRISPR/ Cas9 ابزاری برای اصلاح ژن در اختیار دانشمندان قرار گرفت که که در دنیا هیاهویی ایجاد کرده است. این ابزار سریع، ارزان و بسیار دقیق تر از تکنیک هایی است که قبلا برای ویرایش ژن استفاده می شده و دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی بالقوه است.

🔸ویرایش ژنوم بر اساس سیستم CRISPR/ Cas9 یک ابزار کارآمد و با پتانسیل می باشد که قادر به کنار زدن و جایگزینی با روشهای قدیمی مانند Finger Zinc و TALEN را دارد. یکی از روش های مقابله باکتری ها با پاتوژن های باکتریوفاژی که اخیرا شناسایی شده است بر پایه یک سیستم ایمنی جدید در باکتری می باشد که DNAهای مهاجم را مورد هدف قرار داده و آن ها را تخریب می کند.

🔸سال ۱۹۸۷ هنگامی که nakata و همکارانش بر روی آنزیم iap مطالعه می کردند متوجه شدند که در پایین این ژن، توالی های تکراری و غیر تکراری وجود دارد. مطالعات در سال ۲۰۰۲ نشان داد که این قسمت های تکراری به صورت پالیندرومی می باشند و همچنین به طور متناوب تکرار شده اند و به وسیله قسمت های غیر تکراری به نام spacer از هم جدا شده اند که اسم این نوع آرایش ژنی را CRISPR گذاشتند که مخفف Clustered Regular Interspaced short Palindromic Repeat
می باشد.

اما از این فناوری تا کجا می توان استفاده کرد؟ برخی می گویند که صرفا برای درمان بیماری ها و تضعیف آن ها مثل سرطان. اما تا به حال به این فکر کرده اید که می توانید رنگ پوست و چشم تان را به صورت دائمی تغییر دهید یا کودکانی قوی تر و قد بلندتر داشته باشید؟ آیا دستکاری رمزهای پایه زندگی در سلول تخم و تولد کودکانی کاملا اصلاح شده که نه تنها ناقل بیماری های شناخته شده نیستند، بلکه حتی زیباتر و قوی تر شده اند ایرادی دارد؟

در مورد آزمایش روی انسان، مسئله بسیار جدی و حائز اهمیت است. با دستکاری ژن های مان، می توانیم هر کاری بکنیم و اگر اشتباهی صورت پذیرد، عواقب آن ممکن است غیر قابل جبران باشد. به هر حال، کریسپر هم درست همانند همه فناوری های بزرگ بشر، تازه پدید آمده و نیازمند بهبودهای فراوان است.


📚 اطلاعات بیشتر در👇👇👇
🌐http://tragene.strc.ac.ir/index.php/services/209-crispr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۵

به طور کلی نوکلئیک اسیدهای رشته ای می توانند به شکل های زیر باشند:

قطعه قطعه یا رشته ای پیوسته

تک رشته ای یا دو رشته ای

خطی یا حلقوی.

توالی نوکلئیک اسیدها می توانند یک پیام ساده را رمز دهی کنند یا صدها آنزیم و پروتئین های ساختاری را رمزدهی کنند.


همان طور که می دانید: ویروس ها به دو گروه ویروس های DNA دار و ویروس های RNA دار تقسیم می شوند.

RNA ویروس ها

سه نوع RNA برای ویروس ها وجود دارد. رشته ای مثبت (+) و رشته ای منفی (-) و یا RNA ویروس های بازگشت کننده (رترو ویروس).

مثبت بدین معنی است که RNA دقیقاً شبیه mRNA است. وقتی که یک ویروس RNA دار رشته ای مثبت وارد یک سلول میزبان می شود RNA آن می تواند سریعاً توسط ریبوزوم های میزبان به پروتئین ترجمه شود . وقتی که ویروس های RNA دار رشته ای منفی وارد یک سلول می شوند قادر نیستند که بلافاصله ترجمه را شروع کنند باید ابتدا به فرم های RNA رشته ای مثبت تبدیل شوند ( مانند mRNA ) برای اینکار ویروس های RNA دار رشته ای منفی باید در کپسید هایشان یک آنزیم را که RNA پلیمراز وابسته به RNA نام دارد را حمل کنند که کار این آنزیم تبدیل نسخه برداری رشته های منفی به رشته های مثبت است. سلول های انسانی RNA پلیمراز وابسته به RNA را ندارند. بنابراین ویروس های رشته ای منفی خودشان باید آنها را حمل کنند.


فرآیند ترجمه در ویروس های RNA مثبت و منفی

یک نوع مخصوص ویروس های RNA دار در اینجا ذکر می شود به نام رتروویروس ها که ویروس های HN یک عضو از آن ها هستند.

RNA رتروویروس ها به یک مدل معکوس یعنی DNA رونویسی می شود. برای این منظور این ویروس ها یک آنزیم منحصر به فرد را حمل می کنند که ترنس کرپیتاز معکوس نامیده می شود.


DNA ویروس ها

برخلاف RNA ، DNA نمی تواند مستقیماً به پروتئین ترجمه شود ابتدا باید به mRNA تبدیل شود و سپس به پروتیئن های ساختاری و آنزیم ها ترجمه شود. هر ویروس DNA دار هم رشته منفی و هم رشته ی مثبت دارد که یک حالت امتناع کننده را پیش می آورد مثبت برای رونویسی نشان دار می شود در حالی که رشته ی منفی نادیده گرفته می شود.

رشته ی مخالف  RNA رشته ای مثبت مستقیماً به پروتیئن ترجمه می شود و DNA رشته ای مثبت به عنوان یک الگو برای رونویسی و تبدیل به mDNA استفاده می شود.

ویروس ها با توجه به نوکلئیک اسیدی که دارند، به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

DNA دار یا RNA دار

دارای اسید نوکلئیک دو رشته ای یا تک رشته ای

دارای اسیدهای نوکلئیک تک قطعه ای یا چند قطعه ای

دارای RNA رشته ای مثبت یا رشته ای منفی


تعریف قطبیت:  به RNA ای سنس مثبت می گویند که از روی همان RNA به طور مستقیم عملیات ساخت پروتئین صورت بگیرد یا در واقع به عنوان یک RNA پیامبر یا messenger RNA یا mRNA  عمل کنه. ولی سنس منفی RNA ای است که اول باید از روی آن یک RNA مکمل سنتز شود بعد اون RNA سنتز شده به عنوان mRNA عمل نماید.

 

رونویسی اولیه

ژنوم ویروس هایی که از ssRNA با پلاریته مثبت تشکیل یافته‌اند بلافاصله پس از ورود به یاخته میزبان با ریبوزوم اتصال یافته و ترجمه می‌شود و تمام ویروس های دیگر مثل ssRNA با پلاریته منفی یا آنها که RNA دو رشته‌ای ، DNA  دو رشته‌ای و یا DNA تک رشته‌ای دارند بایستی ابتدا از روی ژنوم خودشان mRNA اولیه را تولید کنند ویروس های DNA دار که در هسته تکثیر پیدا می‌کنند از آنزیم  RNAپلیمراز شماره 2 یاخته (سلول) میزبان استفاده می‌کنند ، ولی ویروس های RNA دار لازم است آنزیم ترانس کریپتاز ویژه‌ای به همراه داشته باشند. در اثر رونویسی اولیه و ترجمه  mRNA‌های تولید شده پروتئین ها بوجود می‌آیند که یا به صورت آنزیم‌هایی عمل می‌کنند که برای تکثیر ژنوم ویروس و رونویسی از آن به کار روند و یا تنظیم فعالیت های ویروسی و یاخته را به عهده دارند.


منابع :

1- کتاب میکروب شناسی پزشکی/فصل 8 ویروس شناسی بالینی/همانند سازی و طبقه بندی ویروس ها

2- دانشنامه رشد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۷ ، ۲۱:۲۰

دوقلوهای همسان دارای DNA  یا ژن‌های همانند هستند و بنابراین خصوصیات جسمی یکسان دارند.
آنها با وجود این شباهت جسمی می‌تواند دوستان و اعضای خانواده را به اشتباه بیندازند. اما هنگامی که نوبت به ابزارهای پیچیده‌‌تر تعیین هویت مانند آزمایش اثر انگشت می‌رسد، دیگر  کارها به این سادگی نیست و حتی دوقلوهای همسان را هم می‌شود تشخیص داد.

علت این است که تنها ژن‌ها نیستند که تعیین‌کننده خطوط ظریف سرانگشتان شما هستند.، در عوص جزئیات ظریف این خطوط مانند برجستگی،فرورفتگی‌ها و حلقه‌های آنها که مشخص‌کننده اثر انگشت شما هستند، تحت تاثیر استرس‌های اتفاقی هستند که جنین درون رحم متحمل می‌شود.

حتی کمی تفاوت در درازای بند ناف باعث تغییر خطوط سرانگشت می‌شود. بنابراین حتی در مورد دوقلوهای همسان که ژن‌هایی کاملا مشابه دارند، تفاوت‌های گریز‌ناپذیر شرایط زندگی درون رحم، باعث تفاوت در اثر انگشت‌ها می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۱۴

DNA گریبانگیر مجرمان حرفه‌ای
 
جام جم آنلاین: در حال حاضر تعیین هویت در دنیا به روش‌های مختلفی مانند اثر انگشت یا از طریق قسمت‌های مختلف بدن انجام می‌شود، ولی هر کدام از آنها قابل دستکاری بوده و فرد می‌تواند با عمل پلاستیک سرانگشتان یا قسمت‌های دیگر آن را دستکاری کند.

این در حالی است که آزمایش DNA تنها روشی است که تا‌کنون از نظر علمی و عملی قابل خدشه نبوده و فرد اصلا نمی‌تواند در آن دخالت کرده و آزمایش را مخدوش کند، بنابراین آزمایش DNA بهترین شیوه تعیین هویت است که علم امروز دنیا به آن رسیده است.

در ایران نیز هم جهت با سایر کشورهای جهان که اقدام به بکارگیری این روش کرده‌اند قدم‌های خوبی به لحاظ قانونی و اجرایی برداشته شده است.

طرح تشکیل بانک هویت ژنتیک ایرانیان که اولین قدم‌های تشکیل آن در سازمان پزشکی قانونی کشور برداشته شده، سوالاتی را در اذهان افکار عمومی کشور ایجاد کرده است.

اولین بار بانک هویت ژنتیک در کجا شکل گرفت؟
سابقه انگشت‌نگاری ژنتیکی به شیوه امروزی به حدود یک ربع قرن پیش بازمی‌گردد. زمانی که سال 1985، الک جفری در انگلستان اقدام به طراحی تعیین هویت از طریق DNA کرد و سال 1986، از این روش برای رفع اتهام از یک مظنون احتمالی در تجاوز به عنف در انگلستان استفاده شد. با تشکیل اولین بانک داده‌های ژنتیکی در انگلستان سال 1995، انقلابی در فرآیند کشف جرم و شناخت مجرمین و در نهایت پیشگیری از وقوع جرم در این کشور به وقوع پیوست. تا اواخر سال 2008 بیش از پنج میلیون پروفایل ژنتیکی در این بانک به ثبت رسید.

در سال‌های 2009ـ 2008 در مجموع 17 هزار و 643 مورد مشابهت بین اطلاعات صحنه جرم با ذخیره اطلاعاتی‌ بانک ژنتیک در انگلستان گزارش شده است. با توجه به این نکته مهم که براساس برخی مطالعات انجام شده تا بیش از 60 درصد مرتکبان جرایم خشن که از زندان آزاد شده‌اند در کمتر از سه سال پس از آزادی دوباره به جرایم مشابهی مبادرت می‌ورزند، نقش بانک هویت ژنتیک در شناسایی هویت این مجرمین با استفاده از مدارک مکشوفه در صحنه جرم بیش از پیش نمایان می‌شود. چنان که براساس تحقیقات انجام شده، تشکیل این بانک در انگلستان به تنهایی باعث کاهش 26 درصد جنایات شده است.

FBI هم سال 1998 در هشت ایالت آمریکا اقدام به راه‌اندازی این سیستم کرد. بسیاری از پرونده‌های جنایی که سال‌ها معضل دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی بود، توسط این روش به سرانجام رسید. نظر‌سنجی از مجرمین در آمریکا مشخص کرد که بسیاری از آنها با آگاهی از راه‌اندازی بانک ژنتیک، از تکرار ارتکاب جرم خودداری کرده‌اند.

ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی چگونه می‌تواند به شناسایی مجرمان، مظنونین و بالاخره هویت افراد کمک کند؟

تمامی سلول‌های انسان بجز گلبول‌های قرمز و پلاکت دارای ماده ژنتیکی DNA در هسته هستند. بنابراین DNA حتی در یک تار مو، یک قطره خون یا بزاق نیز وجود دارد. حتی در غیاب فرد می‌توان ماده ژنتیکی را از قسمت‌های مختلفی که در ارتباط با فرد بوده مانند شانه و مسواک استخراج کرد. در DNA انسان قسمت‌هایی وجود دارد که در افراد مختلف دارای تنوع هستند. به عبارت دیگر در ماده ژنتیکی هر فرد، ویژگی‌های منحصر بفردی وجود دارد که وی را حتی از پدر، مادر، خواهران و برادران خود متمایز می‌کند. احتمال یکسان بودن هویت ژنتیکی میان دو نفر (به جز دوقلوهای همسان)، آنچنان اندک است که عملا صفر در نظر گرفته می‌شود و احتمال این‌که اطلاعات ژنتیکی فردی با فرد دیگر دقیقا مشابه باشد، یک در 80 کوادریلیون (1015×80) است یعنی نزدیک به صفر.

اهداف راه‌اندازی بانک هویت ژنتیک چیست؟

هدف اصلی‌ از تشکیل این بانک تهیه و نگهداری پروفایل تشخیص هویتی مرتکبین جرایم است تا در صورت ارتکاب به جرم مجدد، امکان شناسایی آنها وجود داشته باشد. بعلاوه این سیستم می‌تواند به عنوان عاملی در رد اتهام از افراد بیگناه مورد استفاده قرار گیرد.

در حال حاضر از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟

در حال حاضر برای تشخیص هویت از خصوصیات ظاهری صورت، خصوصیات کلی بدن، جنس، سن، قد، رنگ، مشخصات چشم‌ها، برخی علائم و ویژگی‌های خاص افراد مانند خال‌ها، خالکوبی‌ها، بد‌شکلی‌ها، اثر انگشت، گروه‌های خونی اصلی، RH، HLA، ویژگی‌های دندان‌ها و حتی اسکن قرنیه استفاده می‌شود. هرچند این شیوه‌ها و بهره‌گیری از موارد فوق ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش‌های تشخیص هویت محسوب می‌شوند، اما بهره‌گیری از این ویژگی‌ها برای تشخیص هویت با معایبی نیز همراه است که در مواردی کار را برای کارشناسان دشوار می‌سازد. به‌عنوان مثال در بسیاری از مواقع مانند سوختگی‌ها دسترسی به خصوصیات و علائم خاص افراد از بین می‌رود یا این که اثر انگشت همیشه بر جای نمی‌ماند. امکان ایجاد تغییر در برخی علائم و مختصات یاد شده یکی دیگر از محدودیت‌ها و نقایص بهره‌گیری از این شیوه‌ها به شمار می‌رود. گاهی نیز خطاهای فردی و ابزاری کار را با مشکل مواجه می‌سازد.

در کشور ما در این زمینه چه فعالیت‌هایی صورت گرفته و اساسا آیا ظرفیت و توان چنین کاری در ایران وجود دارد؟

یکی از آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه ژنتیک (DNA) است که بهمن سال 1374 آغاز به کار کرد و به عنوان نخستین مرکز پیشرفته تعیین هویت و کشف جرم با استفاده از DNA typing در ایران فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و توانسته موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورد.

کاربردهای این روش در پزشکی قانونی شامل بررسی خویشاوندی (اثبات ابوت، بنوت، مادری، خواهری و برادری) تعیین هویت دقیق مجرم از روی مواد و آثار به جا مانده در صحنه جرم شامل تمام مایعات بیولوژیک (خون، ادرار، بزاق، ترشحات، منی و...) و نیز تمام بافت‌ها شامل پوست، مو، استخوان، غضروف و دندان است. تعیین فرد یا افراد متجاوز به عنف، تعیین هویت اجساد در مواردی که جسد متلاشی شده باشد از دیگر وظایف این آزمایشگاه است.

چرا استفاده از DNA به عنوان مطمئن‌ترین شیوه در تشخیص هویت در جهان مطرح می‌شود ؟

قبل از پاسخ به این پرسش باید بدانیم که هویت چیست و تشخیص هویت چه مفهومی دارد؟ تشخیص هویت، شناسایی مجموعه علائم و خصوصیات یک فرد برای تشخیص وی از بقیه افراد جامعه با بهره‌گیری از مدارک، سوابق یا اطلاعات موجود یا کمک اشخاص دیگر است. برای تشخیص هویت، باید تمام یا بخشی از خصوصیات فرد مشخص شود و با مشخصات فرد خاصی که مورد ظن قرار دارد منطبق باشد. برای شناسایی فراریان جنایی، جنایتکاران باسابقه، افراد دچار فراموشی، گمشدگان، جابه‌جایی نوزادان در بیمارستان و حتی امور ارث و مهاجرت از تشخیص هویت استفاده می‌شود. همچنین این روش در تشخیص هویت اجساد و به خصوص اجساد ناشناس، اجساد فاسد و متلاشی شده، اجساد مثله شده و نیز در تشخیص هویت در حوادث دسته جمعی و بلایای طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نقطه نظر تکنیکی در حال حاضر برای DNA typing ، 11 سایت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج حاصل با تقریب 99.99 درصد بیان می‌شود، بنابراین در مواردی که ابوت فرد تایید نمی‌شود یا در حقیقت تجانسی بین سایت‌های مورد بررسی افراد مشاهده نمی‌شود، چنین نتیجه‌ای کاملا قاطع است.

استفاده از DNA در تشخیص هویت به چه شکل انجام می‌شود؟

برزگر: راه‌اندازی بانک هویت ژنتیک ایرانیان امید‌های تازه‌ای را در تشخیص سریع و مطمئن هویت افراد، پیشگیری از ارتکاب جرم و پاسخ به بسیاری از سوالات بی‌پاسخ در پرونده‌های جنایی ایجاد کرده است

برای استفاده از این روش در تشخیص هویت، نیاز به مقدار اندکی از نمونه مانند یک لکه خون، یک تار مو یا حتی مقدار اندکی از بزاق به دست آمده از ته سیگار یا آدامس جویده شده نیاز است. متخصصان در این شیوه از طریق نشانگرهای مولکولی وارد عمل شده، نمونه‌های حاوی DNA افراد را آنالیز می‌کنند و برای افزایش دقت در تشخیص هویت از 13 جایگاه تکراری در کروموزوم‌های مختلف استفاده می‌کنند. با بررسی این 13 نشانگر در افراد می‌توان گفت پروفایل هر فرد در کل دنیا منحصر به فرد است. به علت وجود روش‌های سریع استخراج DNA و استفاده از روش‌های خودکار، خطاهای انسانی حذف می‌شود و کشف هویت بدون وجود شاهد و نیاز به مقایسه با مشخصات مظنون انجام می‌گیرد.

هم‌اکنون در چه کشورهای این نوع بانک وجود دارد؟

در حال حاضر کار با تکنیک DNA برای تعیین هویت در کشورهای مختلف آغاز شده است. انگلستان از سال 1995 اقدام به تشکیل بانک داده‌های ژنتیک خود کرد. ایالات متحده نیز از سال 1998 در برخی ایالت‌های خود دست به تشکیل بانک هویت ژنتیک زد. بانک داده‌های ژنتیکی در نیوزیلند سال 1996 و بر مبنای الگوی انگلیسی آن شکل گرفت. همچنین بانک‌های مشابهی در کشورهای استرالیا و آفریقای جنوبی تشکیل و به سرعت توسعه یافتند. حتی در منطقه خاورمیانه نیز شاهد راه‌اندازی این بانک‌ها در برخی کشورها از جمله کویت و امارات متحده عربی هستیم. از سوی دیگر اتحادیه اروپا سال 2001 به تمامی اعضای خود پیشنهاد کرد نسبت به تشکیل بانک هویت ژنتیکی اقدام کنند. به این ترتیب بسیاری از کشورهای دنیا اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند به طوری که در حال حاضر بانک‌های مشابه در 56 کشور دنیا تشکیل شده یا در حال شکل‌گیری هستند.

با توجه به ضرورت تشکیل چنین بانکی در تمامی کشورها و ارتباط آن با حوزه کاری سازمان پزشکی قانونی، چه اقداماتی برای راه‌اندازی بانک هویت ژنتیک در ایران شده است؟

در کشور ما سازمان پزشکی قانونی پس از توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این امر و تصویب تشکیل بانک هویت ژنتیک در قالب برنامه پنجم توسعه کشور، بر آن شدند تا پس از تهیه زیرساخت‌های لازم و طی مراحل قانونی جهت شناسایی گروه‌های هدف، بانک هویت ژنتیک ایرانیان را تاسیس کنند تا به این وسیله بسیاری از مشکلات را حل و گام موثری در کشف سریع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم بردارند.

مقامات عالی‌رتبه کشوری، افراد دارای مشاغل پرخطر چون خلبانان، نیروهای مسلح، خبرنگاران و افرادی که در صحنه‌های پرخطر حضور می‌یابند و همچنین مجرمان جزو گروه‌های هدف به شمار می‌روند.

تشکیل بانک هویت ژنتیک چه فایده‌هایی دارد؟

در شرایطی که اطلاعات ژنتیکی مجرمان سابقه‌دار در بانک هویت ژنتیکی وجود داشته باشد و از صحنه جرم نیز نمونه‌ای به دست بیاید، می‌توان پیش از بکارگیری سایر روش‌های شناسایی مجرمان و دستگیری افراد، فرد مجرم را شناسایی کرد که این امر به دستگیری سریع‌تر متهمان و به نتیجه رساندن پرونده‌ها کمک می‌کند. تجربه در بسیاری از کشورها نشان داده با انجام این کار می‌توان هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد و با انجام آزمایش‌های کمتر، نتیجه مطلوب‌تر و مطمئن‌تری به دست آورد.

در بررسی به عمل آمده در یکی از کشورهای دارای بانک هویت ژنتیک، هزینه صرف‌ شده جهت به نتیجه رسیدن پرونده‌های تجاوز به عنف بدون بهره‌گیری از بانک هویت ژنتیک و با احتساب مدت زمان متوسط دستگیری افراد دارای سابقه این نوع جرایم و تعداد متوسط جرایمی که در این مدت مرتکب شده بودند، همچنین هزینه‌های مربوط به جرم شامل آسیب‌های بدنی، هزینه‌های درمان و بستری ناشی از جرم، ضررهای اقتصادی ناشی از حضور نداشتن قربانی در محل کار، هزینه‌های مشاوره و... و هزینه‌های مربوط به کشف جرم مبلغی بیش از 35 میلیارد دلار برآورد شد؛ این در حالی بود که کشور مذکور با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیارد دلار توانست ضمن کاهش زمان حل پرونده‌های جنایی، حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از ایراد آسیب به شهروندان، سودی 3500 درصدی را از محل سرمایه‌گذاری در تشکیل و توسعه بانک هویت ژنتیک کسب کند.

تشخیص هویت مجرمان با استفاده از داده‌های ژنتیکی بستگان فرد یکی دیگر از مزایای بهره‌گیری از بانک هویت ژنتیک به شمار می‌رود. زمانی که بین پروفایل به دست آمده از نمونه صحنه جرم و اطلاعات بانک هویت ژنتیک مطابقت کاملی مشاهده نشود،‌ می‌توان در مواردی از تطابق نسبی آن با بخشی از داده‌های ژنتیکی یکی از نمونه‌دهندگان پیشین، پی به هویت فرد مجرم برد. فرآیندی که پزشکی قانونی انگلستان از آن در قالب فرآیند «جستجوی خانوادگی» برای یافتن بستگان احتمالی فرد مظنون بهره می‌برد. از مزیت‌های دیگر این طرح می‌توان به پیشگیری از فجایع بعد از جرم مانند قتل شاهدان و برهم زدن صحنه جرم مانند سوزاندن صحنه اشاره کرد. حذف مظنونین بی‌گناه، پیشگیری از وقوع جرم، برقراری ارتباط بین صحنه‌های جرم مختلف و کشف جرایم زنجیره‌ای و در نهایت افزایش امنیت اجتماعی از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

در حال حاضر تشکیل بانک هویت ژنتیک در کشور چه مراحلی را طی کرده است؟

طرح بانک هویت ژنتیک ایرانیان، طرح نوپایی است که در کشور ما هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما راه‌اندازی این بانک امید‌های تازه‌ای را در تشخیص سریع و مطمئن هویت افراد، پیشگیری از ارتکاب جرم و پاسخ به بسیاری از سوالات بی‌پاسخ در پرونده‌های جنایی ایجاد کرده است.

هویت مردم جهان زیر ذره‌بین

در حال حاضر کار با تکنیک DNA برای تعیین هویت در کشورهای مختلف آغاز شده است.

این نقشه وضعیت کشور‌های مختلف را از نظر وجود بانک اطلاعات ژنتیکی‌ نمایش می‌دهد.

کشورهای دارای بانک به رنگ بنفش و کشورهای فاقد بانک به رنگ سفید نمایش داده شده‌اند.

وضعیت کشورهای نشان داده شده به رنگ زرد نیز مشخص نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۱۱

هسته سلول های سوماتیک انسان دارای 22جفت کروموزوم اتوزوم و یک جفت کروموزوم جنسی است.در سلول های خانم ها دو کروموزوم  x و در آقایان یک کروموزوم x  و یک کروموزوم Y وجود دارد. کروموزوم Y  حاوی برنامه های تکوینی برای تکوین جنین به سمت پسر است .

کروموزوم Y

در حین تقسیم میوز برای ایجاد اسپرم کروموزوم های xوY  از هم جدا می شوند و این عمل مشابه جدا شدن کروموزوم های همولوگ اتوزمی صورت می گیرد زیرا دو ناحیه مشابه در کروموزوم x و Y وجود دارد که از این طریق کروموزوم های جنسی حین تشکیل تتراد در کنار هم قرار می گیرند. این دو ناحیه در دو انتهای کروموزوم های جنسی قرار داشته که احتمال کراسینگ اور در این نواحی نیز وجود دارد . به این دو ناحیه نواحی اتوزومی کاذب (pseudoautosomal) گفته می شود.

نواحی اتوزومی کاذب

به این نواحی بدین دلیل اتوزومی کاذب گویند که ژن های موجود در آن ( تا کنون 9 ژن) شبیه ژن های اتوزومی به ارث می رسند. آقایان نیز دو نسخه از این ژن ها دارند یکی بر روی ناحیه اتوزومی کاذب کروموزوم Y و دیگری بر روی ناحیه اتوزومی کاذب کروموزوم x .

ژن های خارج از ناحیه اتوزومی کاذب

حدود 95 درصد از اندازه کروموزوم Y بین دو ناحیه اتوزومی کاذب قرار گرفته است که تا کنون حدود 80 ژن در این ناحیه شناسایی شده است. حدود نیمی از این هتروکروماتین بوده اما از ژن های موجود برخی در تمام سلول ها بیان شده و برخی نیز فقط درون بیضه فعال هستند که در این مورد می توان به ژن SRY اشاره نمود.

SRY

ژن SRY بر روی بازوی کوچک کروموزوم Y و نزدیک ناحیه اتوزومی کاذب قرار داشته و به نظر می رسد ناحیه تعیین کننده جنسیت باشد بدین خاطر به نام Sex-determining region Y معروف است . محصول این ژن کلید اصلی تبدیل جنین به جنس نر بوده و بدون این ژن جنین به سمت ماده شدن پیش می رود . بنابراین به نظر می رسد ماده بودن پیش فرض است.

شواهد :

1-   زاده هایی با کاریوتیپ XXYو XXXY علیرغم داشتن یک کروموزوم X اضافی نر هستند .

2-  در موش هایی با کاریوتیپ XX که ژن SRY وارد زیگوت آنها شده، فنوتیپی مشابه فنوتیپ نر دارند هر چند این موش ها بیضه ، هورمون های جنسی مردانه و رفتار جفت گیری طبیعی دارند اما نازا هستند.

3-  در موارد نادری انسان هایی با کاریوتیپ XX دارای بافت بیضه ای هستند زیرا در اثر جابه جایی، ژن SRY بر روی یکی از کروموزوم های X منتقل شده است.

4-  در موارد نادری ژن هایی یافت شده اند که دارای کاریوتیپ XY هستند و علیرغم وجود Y ماده اند زیرا در اثر جهش ژن SRY آن غیر فعال شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۲۱:۳۶

  وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه (و به دست خود، خویشتن را به هلاکت نیفکنید) سوره مبارکه بقره آیه ۱۹۵…


dozdi

در فضای شبکه‌های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده مشهوری دست به دست می‌شود که در آن مجموعه‌ای از بازیگران از مردم تقاضا می‌کنند با کمک چند گوش‌پاک‌کن (سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه‌ای از سلول‌های دهانی خود را با هدف «نجات بیماران سرطانی» به بانک ژن جهانی هدیه کنند.

در این کلیپ هابا ناراحتی از سهم کم نمونه‌های ایرانی در بانک جهانی ژن یاد می‌شود و این موضوع با این برچسب که ایرانی‌ها علاقه‌ای به نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی ندارند، تقبیح می‌شود. حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای «نجات بیماران لوسمی و سرطانی» جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان است!

فضای کلیپ بشدت احساسی است و در انتهای آن آدرس «بانک جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان» و مجموعه بانک‌های ژن کشورهای اروپایی و آمریکا بیان می‌شود.

اما اصل ماجرا چیست؟

سال‌هاست مجموعه‌ای از کشورهای پیشرفته، در قالب «ژن بانک» به جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی ملت‌ها و کشورهای مختلف مشغول هستند اما در کشورهای توسعه‌یافته به واسطه قوانین «حقوقی و اخلاقی»، صیانت از اطلاعات زیستی و ژنتیکی از اهمیتی فوق‌العاده و استراتژیک برخوردار است چرا که با دزدی اطلاعات بومی و ملی دیگران می‌توان مهندسی نسل‌ها را در دست گرفت.

سال ۱۳۸۶ یکی از سرداران نظامی در حاشیه سمینار بمب‌های شیمیایی علیه ایران گفت: «آمریکا با کمک اسرائیل درصدد تشکیل بانک ژنتیکی و مولکولی اقوام و ملیت‌های جهان برای ساخت سلاح‌هایی غیرمتعارف است. این کار با اهداف انسان دوستانه انجام نمی‌شود بلکه آنها دنبال ساخت سلاحی هستند که بتوانند هنگام به‌کارگیری در یک محدوده جغرافیایی، اقوام خاصی که در آن منطقه زندگی می‌کنند را از بین ببرند».

سال ۲۰۰۱ انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) اعلام کرد موفق شده ۹۰ درصد ژنوم انسان (نقشه زیستی) را تعیین توالی کند. در سال ۲۰۰۹ همین مرکز موفق شد با یک تست ۵۰۰۰ دلاری، از روی نمونه سلولی، با شناسایی DNA، خصوصیات اخلاقی، بیماری‌ها، نقایص، خصوصیات و وضعیت سلامتی «دهنده» را مشخص کند.

این بخش مثبت پرونده رشد علم بیوژنتیک است و طبیعتا هیچ حاکمیتی به صورت رایگان چنین پیشرفت قابل توجهی را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد!اما بخش هولناک ماجرا آنجاست که بدانیم دانشمندان رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به بانک‌های نمونه‌های ژنتیکی و زیستی جوامع «هدف» می‌توانند با تمرکز بر نقاط ضعف ژنتیکی و زیستی حریف، اقدام به دستکاری تروریستی بی‌سر و صدای اجتماعات و محیط زیست آنها کنند.

خصوصیت این بمباران هوشمند این است که فرضا در سرزمین به‌هم تنیده و هم‌مرزی که در آن صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به صورت مختلط در آن زیست می‌کنند با تمرکز بر تغییرات ژنتیکی جوامع می‌توان با آلوده‌سازی خاک و آب و دام تنها به اهداف دارای نقص یا خصوصیت ژنتیکی خاص صدمه وارد کرد.

این پیشرفت تسلیحاتی نسبت به دوره‌ای که با انفجار «بمب اتم» کل موجودات ساکن در یک منطقه نابود می‌شدند، حقیقتا بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

اکنون سال‌هاست در کشور ما مانور مبارزه با «حملات بیوتروریستی» برگزار می‌شود اما به واسطه ضعف شدید «آزمایشگاه‌های بیوزیستی و بیوژنتیکی» از توان اندکی برای شناسایی دستکاری‌های احتمالی تعبیه شده در خوراک و محیط زیست کشورمان برخوردار هستیم.فرضا پس از اهتمام نظام به موضوع حیاتی و استراتژیک «افزایش نرخ رشد جمعیت» برخلاف میل سازمان‌های بین‌المللی، واضح است که دشمنان جامعه ایرانی بیکار نخواهند نشست.

با احتساب چنین موارد بدیهی، آمار بی‌نظیر میزان ناباروری و نازایی ۲۰ درصدی ایرانی‌ها در شرایطی که این نرخ در کشورهای منطقه و سایر جوامع بشری در حد ۱۰ درصد است، بسیار مهم می‌شود.کلید دستیابی به «کدهای ژنتیکی» برای شکست جوامع از درون، غنی کردن هر چه بیشتر بانک‌های ژن و زیستی تهیه شده از آنهاست.

با احتساب این موضوع، هنرپیشه های خائن و سایرین در قالب کلیپ های مذکور، دانسته یا نادانسته در مسیر دیپلماسی مشاهیر دستگاه سیاستگذار غرب حرکت کرده و به اسم «بیماران سرطانی» به تکمیل پروژه‌های بیوتروریستی غرب علیه ملت خود کمک می‌رسانند.بیان این نکته ضروری است که با سلول‌های پوششی دهان و نمونه آب دهان جذب شده در سوآپ (گوش‌پاک‌کن) ارسالی به در منازل ایرانی‌ها، هیچ بیمار سرطانی را نمی‌توان نجات داد و این موضوع دروغی بزرگ است! بلکه با این نمونه‌ها به سادگی و با صرف هزینه حداقلی امکان دستیابی به نقشه ژنتیکی ملت برای «دیگران» فراهم می‌شود.

در حقیقت می‌توان گفت ما با به اشتراک‌گذاری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی «رمز کارت‌های بانکی و حیاتی» خود را بدون توجه به عواقب آن به «دزدان» پیشکش می‌کنیم.

آیا هیچ یک از شما حاضر هستید فرضا پسورد اکانت فیس‌بوک خود را به دیگری بدهید!؟ اهمیت نمونه خون یا سلول‌های شما هزاران برابر بیشتر از رمز ورود به شبکه‌های اجتماعی است! این نمونه‌ها بر تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیر مستقیم دارد؛ از کشاورزی گرفته تا سلامت نسل آینده و تعیین نتیجه جنگ‌های فرضی منطقه‌ای!.

با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع حملات بیوتروریستی با استفاده از راهکارهای اطلاعاتی بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با تبعات آن است. گاه استفاده از یک عامل با مخاطرات بیوتروریسمی یا ابزار گسترش بیوتروریسم ممکن است به‌قدری سریع فراگیر شود که امکان مهار آن غیرممکن شده و صدمات و تلفات به بار آمده، غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده باشد.

در برخی از حملات بیوتروریستی نیز عاملان آن – که بیشتر از مخالفین داخلی حکومت هستند- نه به قصد وارد کردن صدمات انسانی و خسارت‌های اقتصادی، بلکه به منظور به چالش کشیدن اشراف سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف آن ها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

حال آنکه در جوامع پیشرفته، اطلاعات ژنتیکی تک‌تک افراد مشمول «حق مالکیت قانونی» استو در حیطه «حریم خصوصی امنیتی» دارای «ارزش اقتصادی» طبقه‌بندی می‌شود. برای «حمایت قانونی» از اطلاعات ژنتیکی و زیستی ایرانیان اتخاذ رویکرد‌های ساختاری و نظامات اداری و عملیاتی ویژه‌ای در کنار هوشمندی بیش از پیش دستگاه‌های اطلاعاتی ضروری است.

در راستای همین توطئه زشت و غیر اخلاقی و انسانی، شبکه ماهواره ای “من و تو یک” نیز در اقدامی مشابه دست به تبلیغ گسترده در زمینه به ثمرنشاندن نقشه دشمن ملت ایران زده است…

این شبکه در کلیپی از مردم ایران خواسته است، نمونه بزاق خود را برای مراکز اروپایی بفرستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،این شبکه درکلیپی به بهانه کمک به زندگی یک کودک، از مردم ایران خواسته است، نمونه بزاق خود را برای مراکز اروپایی بفرستند.

رژیم صهیونیستی مشتری اصلی این اطللاعات است…


منبع: http://www.khomreh.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۴

شیببر و ببشیر

دانشمندان با پیوند دادن شیر نر با ببر ماده حیوان جدیدی تولید کرده اند و آن را شیبَبر (لایگر )* نام گذاری کرده اند که از همه نظر نسبت به شیر و ببر برتری دارد! چنین موجودی تا به حال در طبیعت وجود نداشته است، چراکه شیر و ببر نه تنها ذاتا با هم میانه ی خوبی ندارند بلکه دشمنی هم دارند.این هیولا (لایگر) که حدود 454 کیلوگرم وزن دارد. قد بلندتر، قدرت بدنی بیشتر، توان پرش بالاتر و.... را نسبت به پدر و مادر خود دارد! جالب اینکه با وجود تنفر شیر از شنا کردن در آب، لایگر به شنا کردن علاقه دارد. در حال حاضر چندین نمونه از این حیوان تولید شده که در سیرکها و برخی باغ وحش ها به نمایش گذاشته شده اند. فقط جنس ماده ی این حیوان قادر به تولید مثل با ببر یا شیر نر می باشد که خود موجب به وجود آمدن دو گونه ی جدید دیگر شده است!

همچنین حیوان دیگری به نام ببشیر(تایگن) هم تولید شده که محصول ببر نر و شیر ماده است، البته به ببر شباهت بیشتری دارد و به بزرگی و عظمت لایگر هم نیست...


                                   شیببر                    


* لایگر، جانوری دورگه حاصل آمیزش شیر نر و ببر ماده است. این واژه از ترکیب دو لغت Lion به معنای شیر و Tiger به معنای ببر گرفته شده است. (Lion+Tiger=Liger) این جانور را می‌توان در زبان پارسی، شیببر (شیر + ببر = شیببر) نامید. از نظر ظاهری این حیوان شبیه یک شیر بزرگ، اما راه‌راه است.


در گذشته ، به دنبال یک پدیده نادر و استثنایی در ایران و جهان  با جفت گیری طبیعی ببرِ نر و شیرِ ماده ۳ توله «شیر ببر» در مشهد متولد شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۴ ، ۲۰:۴۵

مهندسی ژنتیک – ژن درمانی   

دستاورد ها و پیشرفت های شگرف زیست شناسی در زمینه فناوری زیستی از جمله مهندسی ‍ژنتیک یا فنون DNA  نوترکیب در سال های اخیر جهانی تازه را به روی محققین گشوده است تا با استفاده از آن فراورده هایی را تولید کنند ویا اصلاح نمایند و به بهینه سازی گیاهان و جانوران بپردازند ویا در درمان بیماری های ارثی و لاعلاج بکوشند.

مقاله حاضر به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان عزیز با فعالیت هایی که در زمینه مهندسی ژنتیک انجام می شود تهیه شده است.

ابتدا لازم است با چند اصطلاح مهم آشنا شویم :

مهندسی ژنتیک، به فرآیند دست ورزی در ژن ها گفته می شود که شامل روشهایی مانند جداسازی ، خالص سازی ، وارد کردن و تظاهر یک ژن خاص در یک میزبان است که منجر به ایجاد یک صفت جدید یا تولید محصول مورد نظر می‌شود. مهندسی ژنتیک کابردهای وسیعی دارد.

 

ژن یا ماده وراثتی ، ماده پیچیده‌ای است که در هنگام تقسیم می‌تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهایی از این ماده وراثتی از پدر و مادر به فرزندان انتقال می‌یابند. این واحدها دارای ویژگیهای بسیار پایدار بوده و بطور مشخص موجودی را که صاحب آن است، تحت تاثیر قرار می‌دهند. ژنها بر روی کروموزوم ها در جایگاههای ویژه ، مرتب شده‌اند.

ژن و کروموزوم ،یاخته‌های (سلول های) یک گیاه یا یک جانور دارای تعداد معینی کروموزوم است که ویژه آن گونه گیاهی یا جانوری می‌باشد و تعداد این کروموزومها در همه یاخته‌های آن فرد پایدار و یکسان است. بنابراین همه یاخته‌های یک فرد دارای مجموعه‌های ژنی یکسانی می‌باشند، مثلا در مگس سرکه در حدود 10 هزار ژن شناخته شده است. افراد مختلف یک گونه دارای الل های(صورت های متفاوت) یک ژن در سلول های خود می‌باشند. در هر کروموزوم ، ژنها بطور خطی قرار گرفته‌اند و نظام آنها پایدار و ثابت است. جایگاه ثابت هر ژن در کروموزوم که ویژه آن ژن است، لوکوس (Locus) نامیده می‌شود.

DNA نوترکیب ، مولکولی است که از DNA دو یا چند فرد مختلف ساخته شده است.

محصولات فن‌آوری DNA نوترکیب ، از پروتئینها تا موجودات مهندسی شده متفاوت می‌باشد. با این فن‌آوریها می‌توان مقادیر زیاد پروتئینها را برای مقاصد تجارتی تولید نمود. از میکروارگانیزمها می‌توان برای انجام کارهای اختصاصی استفاده نمود. با استفاده از مهندسی ژنتیک ، می‌توان صفاتی را در گیاهان و جانوران ایجاد کرد که برای کشاورزی و پزشکی مفید باشند. بعضی از محصولات این فن‌آوری برای استفاده مورد تائید قرار گرفته است و تعداد زیادی نیز در حال تکامل هستند. در طی چند سال اخیر ، مهندسی ژنتیک از یک فن‌آوری وعده دهنده به یک صنعت چند بیلیون دلاری تبدیل شده و رشد آن بیشتر در صنعت دارویی بوده است.

با استفاده از فن‌آوری DNA نوترکیب ، مطالعه ساختمان و عملکرد ژن بسیار آسان شده است و جداسازی یک ژن از یک کروموزوم بزرگ به موارد زیر نیاز دارد :

  • روشهایی برای برش و دوختن قطعات DNA
  • وجود ناقلین کوچک DNA که قادر به تکثیر خود بوده و ژنهایی در داخل آنها قرار داده شود.به این ناقل ها vector می گویند .
  • روشهایی برای ارائه ناقل حاوی DNA خارجی به سلولی که در آن بتواند تکثیر یافته و کلنی‌هایی را ایجاد کند.
  • روشهایی برای شناسایی سلول های حاوی DNA مورد نظر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۴ ، ۲۱:۱۱