زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

فالموت فی حیاتکم مقهورین ،
و الحیاة فی موتکم قاهرین
زندگی آن است که بمیرید و پیروز باشید و مردن آن است که زنده‏ باشید و محکوم دیگران.
نهج البلاغه ، خطبه 51

۲ مطلب با موضوع «بارم بندی» ثبت شده است

ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.

 ارزش‌یابی مستمر: معلم آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی  دانش‌آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌دهد. این ارز‌ش‌یابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش‌آموز در هنگام انجام هر فعالیت یا براساس پرسش‌های کتبی و شفاهی  انجام می‌شود. نمرة این ارزش‌یابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) 20 نمره است.

ارزشیابی پایانی: در سه نوبت به صورت آزمون کتبی انجام می شود . در نوبت اول 20 نمره آن از قسمت اول کتاب ( تا صفحه 79) طراحی شود . در نوبت دوم 5 نمره از قسمت اول کتاب و 15 نمره از قسمت دوم کتاب و در آزمون شهریورماه 20 نمره از تمام کتاب مطابق با جداول زیر طراحی گردد:


فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

1

2

0/5

1

2

6/5

2

3/5

3

4/5

1/5

2/5

4

تا گفتار 3 (خون) صفحه 79

4

1

کل گفتار 4

3/5

4

گفتار خون تا آخر فصل

-

2


5

-

3

1/5

6

-

4

2/5

7


4

2/5

فعالیت ها

3

2

3

جمع

20

20

20


·         در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر کند .

·         در امتحانات نوبت دوم  و شهریور، نمرات هر فصل می تواند بیست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغییر کند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۵ ، ۱۹:۳۰

بارم بندی درس زیست شناسی وآزمایشگاه (1)سال دوم دبیرستان

رشته علوم تجربی کد 1/231


فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

1

4

1

1/5

2

6

1/5

2/5

3

4

1

2

4

4

1/5

2

5

-

1/5

1/5

6

-

6

4

7

-

2

1

8

-

3/5

2/5

فعالیت ها

2

2

3

جمع

20

20

20

 

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال 1394 مبنای طراحی سوال کتاب‌های‌ فوق می‌باشد.

 

بارم بندی درس زیست شناسی وآزمایشگاه (2)سال سوم متوسطه

رشته علوم تجربی کد1/261

 

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، 

بزرگسالان و دی ماه

1

3/5

1/5

2

4

1/5

3

3/5

1/5

4

3

1/5

5

2/5

1/5

6

1/5

تا ص 129

(چرخه سلول)

2

7

-

1

8

-

2

9

-

2

10

-

1/5

11

-

2

فعالیت ها

2

2

جمع

20

20

 

-برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال 1394مبنای طراحی سوال کتاب‌ فوق می‌باشد.

بارم بندی درس زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

رشته علوم تجربی کد 2/290

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور،

بزرگسالان و دی ماه

1

4/5

1/5

2

3/5

1

3

3

0/5

4

3/5

0/5

5

5/5

1/5

6

-

2/5

7

-

2/5

8

-

3

9

-

2/5

10

-

2/5

11

-

2

جمع

20

20

 

- برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال94 مبنای طراحی سوال کتاب‌‌های فوق ‌می‌باشد.
۲۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۴۱